COVID en GRIEP Vaccinatie

COVID-VACCINATIE

 • Verdere informatie volgt nog.

GRIEP VACCINATIE

 • Ten vroegste eind oktober wordt het jaarlijkse griepvaccin aangeraden voor volgende personen:
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die verblijven in woonzorgcentra of een instelling voor langdurige zorg
  • Zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Alle personen met een BMI > 40 kg/m²
  • Alle volwassenen en kinderen met een onderliggende chronische aandoening (oa astma, COPD,…)
  • Volwassenen > 18 jaar met immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling
  • Alle personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
  • Alle personen die samenwonen (in hetzelfde huishouden) met één van hoger beschreven patiënten
 • Het griepvaccin is zonder voorschrift verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • De vaccinatie gebeurt tijdens de reguliere raadpleging van de artsen.