COVID en GRIEP Vaccinatie

COVID-VACCINATIE

 • Vanaf eind september wordt een herhalingsvaccinatie voor COVID aangeraden voor volgende personen:
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die verblijven in woonzorgcentra of een instelling voor langdurige zorg
  • Zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Alle personen met een BMI > 40 kg/m²
  • Alle personen van 18 jaar of ouder met een onderliggende chronische aandoening (oa astma, COPD,…)
  • Kinderen met ernstige chronische aandoeningen
  • Personen met een verstandelijke beperking, ernstige depressie of schizofreniespectrumstoornissen
  • Personen met een zeldzame ziekte
  • Personen met immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling
  • Alle personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
  • Alle personen die samenwonen (in hetzelfde huishouden) met immuungecompromiteerde patienten
 • Wij voorzien een eerste vaccinatiedag waarop alle covid vaccinaties in vlot tempo toegediend worden (owv houdbaarheid van enkele uren na bereiding van het vaccin).
 • De voorziene vaccinatiedag is momenteel:
  • ZATERDAG 30 SEPTEMBER
 • Praktische uitwerking:
  • Aangeven dat u een COVID vaccin wenst kan op 3 manieren:
   • melden bij één van de artsen tijdens een gesprek of consultatie
   • telefonisch via het secretariaat (089/790300)
   • online via de website door het inboeken van een COVID vaccinatie-afspraak bij één van de artsen op de voorziene vaccinatiedag (30/9/2023)
  • Hoe verloopt een vaccinatie?
   • Gelieve steeds uw eID kaart en klever van de mutualiteit mee te brengen
   • Voorzien gemakkelijke kledij. Je moet je bovenarm kunnen vrijmaken voor de prik.
   • Neem plaats in de wachtzaal van de arts bij wie u de afspraak heeft ingeboekt op uw voorziene tijdstip
   • Toediening vaccin door een arts
   • 15min wachttijd in de wachtzaal
   • Hierna kunt u naar huis zonder verdere berichtgeving
 • Belangrijke aandachtspunten:
  • Wij voorzien covid vaccins om de 5 minuten. Dit betekent:
   • Er is geen tijd voor andere vragen (voorschriften, attesten, ed). Hiervoor dient u een aparte afspraak bij een arts te voorzien. Er wordt dus enkel een vaccin toegediend.
   • We vragen u om stipt op tijd te komen (niet te vroeg, niet te laat). Wacht in de auto als u nog niet aan de beurt bent.

GRIEP VACCINATIE

 • Ten vroegste eind oktober wordt het jaarlijkse griepvaccin aangeraden voor volgende personen:
  • Alle personen vanaf 65 jaar
  • Personen die verblijven in woonzorgcentra of een instelling voor langdurige zorg
  • Zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
  • Alle personen met een BMI > 40 kg/m²
  • Alle volwassenen en kinderen met een onderliggende chronische aandoening (oa astma, COPD,…)
  • Volwassenen > 18 jaar met immunosuppressie als gevolg van een ziekte of behandeling
  • Alle personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
  • Alle personen die samenwonen (in hetzelfde huishouden) met één van hoger beschreven patiënten
 • Het griepvaccin is zonder voorschrift verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • De vaccinatie gebeurt tijdens de reguliere raadpleging van de artsen.